Writer Country: Danmark

Aabye, Karen Lydia

(1904-82), grosshandlardotter från Nørrebro, tog flickskoleexamen, blev kontorist och sedan vittberest journalist.
Från romandebuten Der er langt til Paris,
1939, rörde hon sig hemvant i fjärran

Zahle, Vilhelmine

(1868-1940), lärarinna och för en kort tid, författare. Hennes far var den radikale prästen och folketingsmannen P.C.
Zahle. Hon var född i Köpenhamn, uppvuxen hos farföräldrarna, studerade t

Worm, Pauline Frederikke

(1825-83), växte upp i Hyllestedt prästgård på Djursland, blev efter konfirmationen lärarinna och efter skolledarexamen 1852 fick hon en egen skola i Randers och Århus. Fylld av begeistring fö

Zahle, Natalie

(1827-1913), grundare av Zahles skola. Född i Horsens och växte från sitt tionde år upp hos släktingar i Köpenhamn.
Som föräldralös blev hon 15 år gammal utkastad i livet och arbetade då s

Aamund, Jane

född 1936 i ett välbärgat hem på Frederiksberg och gift med en tandläkare.
Efter utbildning till korrespondent i engelska arbetade hon ett antal år som PRmedarbetare och är från 1980 journali

Aagard, Conradine Barner

(1839-1920), dotter till överstelöjtnant, kammarjunkare V.T. Barner i Slagelse. Under pseudonymen Annita Carell och fram till äktenskapet med en adjunkt var hon en flitig populärromanförfattare

Wine, Maria

född 1912 i Köpenhamn av en ogift mor som lämnade bort henne. Först placerades hon på barnhem, senare hos adoptivföräldrar. Den tiden beskriver hon i boken Man har skjutit ett lejon, 1951. I D

Willumsen, Dorrit

född 1940 i Köpenhamn, dotter till operasångaren Kaj Willumsen. Hon tog studenten 1960 och är från 1963 gift med författaren Jess Ørnsbo. Parets son Tore Ørnsbo debuterade 1997 som diktare.
D

Willumsen, Maj-Britt

född 1949 på Frederiksberg, berättar i antologin Museum midtpå dagen – 80’er digtere skriver erindring i utide, 1991, om en barndom med mycket flyttande. Som självlärd hantverkare byggde fadern

Winge, Mette

född 1937, bibliotekarie och fil dr i barnlitteratur. Hon var chef för Danmarks radios teater- och litteraturavdelning 1982 och chef för kulturkanalen PI 1988-90. Sedan dess har hon periodvis arbe