Karen Lydia Aabye

1904 - 1982

Danmark

Skriven av: Elise Andersen

Aabye var grosshandlardotter från Nørrebro, tog flickskoleexamen, blev kontorist och sedan vittberest journalist. Från romandebuten Der er langt til Paris, 1939, rörde hon sig hemvant i fjärran tider, städer och miljöer. I handlingens centrum står kvinnogestalter som är både duktiga och besitter en känslosam vakenhet.

Hennes genombrott som romanförfattare kom med Kisum Bakke-trilogin: Det skete ved Kisum-Bakke, 1942 (Det hände i Kisumbacken, 1942), Fruen til Kejsergaarden, 1943, och Vi der elsker Livet, 1944. Martine-serien är en handlingsmättad emigrantroman i fem band: Martine, 1950, Min søn Janus, 1951, Brænd dine skibe, 1952, Det gyldne land, 1953, och Den røde dal, 1954. Förutom romanerna, som fick en stor läsekrets både inom och utom landet, skrev hon rese- och minnesböcker samt essäer. Hennes naturessäer, vackra personliga stycken i reportageform, finns i urval i Fra mit skovhus, 1968.

Litteratur om författaren: ett urval

Torben Brostrøm och Mette Winge (red): Danske digtere i det 20. århundrede, bd 3, 1981