Pauline Frederikke Worm

1825 - 1883

Danmark

Växte upp i Hyllestedt prästgård på Djursland, blev efter konfirmationen lärarinna och efter skolledarexamen 1852 fick hon en egen skola i Randers och Århus. Fylld av begeistring för fosterlandet och friheten skrev hon bloddrypande soldatvisor under treårskriget och engagerade inlägg i kvinnosaksdebatten efter utgivningen av Mathilde Fibigers roman Clara Raphael. Tolv Breve, 1851, den s k Clara Raphael-fejden.

Hon debuterade med dikten “P.H. Lorenzen” 1842. Hennes litterära huvudverk är den formmässigt kaotiska och innehållsmässigt mångsidiga romanen De fornuftige, 1857. 1864 kom en volym dikter: Vaar og Høst.

Hon var en flitig föredragshållare och kulturjournalist som hämtade sitt material från Danmarks historia, religionsfilosofin och kvinnosaken. Dessutom var hon medlem i Dansk Kvindesamfund. “P. Worm stod ofta i frontlinjen” skrev historikern Johs. Steenstrup 1917, “men Ledare blev hon egentligen aldrig, därtill var hon för egensinnig och alltför obetänksam”.

Litteratur om författaren: ett urval

Stig Dalager och Anne-Marie Mai: Danske kvindelige forfattere, bd 1, 1982

Andreas Dolleris: Pauline Worm, 1921

Johs. Steenstrup: Den danske Kvindes Historie, bd 2, 1917, 1982