Välkommen till Nordisk Kvinnolitteraturhistoria

Här får du kännedom om de senaste strömningarna i nordisk kvinnolitteratur samtidigt som du kan fördjupa dig i mer än 1000 års kvinnolitteraturhistoria från Sverige, Norge, Danmark, Finland, Färöarna, Island, Grönland och Åland. Allt skrivet av Nordens ledande litteraturhistoriker.

Med sex viktiga författare, som Sofi Oksanen och Monika Fagerlund från Finland, Hanne Ørstavik från Norge, Sara Stridsberg från Sverige, Audur från Island och Helle Helle från Danmark öppnar vi dörren till 2000-talets litteratur skriven av kvinnor.

De sex artiklarna tecknar en bild av litteratur skriven av kvinnor efter år 2000, som inte alls är heltäckande men som ändå pekar på några höjdpunkter i ett stort litterärt landskap. Tillsammans med illustrationer av sex kvinnliga samtidskonstnärer ringar artiklarna in banbrytande strömningar i Norden under 2000-talet.

Under 2016 tillkommer 14 nya artiklar, som beskriver centrala litterära tendenser och teman under det nya årtusendet.

De nya artiklarna bygger vidare på det stora verket Nordisk kvinnolitteraturhistora I-V, som kom till genom ett enastående nordiskt samarbete under en tjugoårsperiod. Band V publicerades 1998 och hela verket digitaliserades 2012.

Liksom i det ursprungliga fembandsverket lyssnar vi till kvinnors röster men nu utifrån sekelskiftets kunskap om att man inte bara kan se till kön. Tillsammans med kön påverkar ålder, etnicitet, klass och andra särskiljande faktorer 2000-talets litteratur och därmed litteraturens förståelse av världen.

Norden är en av världens mest jämställda regioner men även om Norden marknadsför sig med att jämställdheten formellt är genomförd återstår det många utmaningar. Litteratur skriven av kvinnor bedöms i många sammanhang på andra grunder än männens litteratur.

Nordiska rådets litteraturpris belyser med all önskvärd tydlighet regionens svåra och långsamma väg mot jämställdhet. 42 män och 12 kvinnor har t.o.m. 2014 mottagit Nordiska rådets stora pris. Från 1962, då priset instiftades, och under knappt tjugo år gick det uteslutande till män, ända tills Sara Lidman som första kvinna fick ta emot priset 1980. Efter 1992 blir fördelningen något mer jämställd och efter sekelskiftet 2000 har fem kvinnor tilldelats litteraturpriset, däribland Sofi Oksanen och Sara Stridsberg, som båda hör till dem som biograferas i de nya artiklarna. Men om Nordiska rådet och andra inflytelserika institutioner ska uppmärksamma mångfalden i nordisk litteratur måste forskare, kritiker och läsare med deres val av pristagare påpeka att denna litteratur till stor del skrivs av kvinnor. Därför sätter vi fokus på kvinnors litteratur i det nya årtusendet och visar hur talrikt och med vilken originalitet kvinnor är närvarande i nutidens litterära kultur.

Kvinnor har fortfarande mycket att ta igen som pristagare på det litterära området.  Det understryks också av att världens största litterära pris, Nobelpriset, hittills bara har tilldelats 13 kvinnor av totalt 111 pristagare. Vi hoppas därför att både inflytelserika kritiker och goda läsare världen över ska finnas bland våra besökare.

Med Nordisk kvinnolitteraturhistoria får du en unik möjlighet att läsa om äldre kvinnliga författarskap som den traditionella litteraturhistorien ibland har förbisett. För även om författarskapen var viktiga röster i sin samtid så har kvinnorna ofta blivit förbisedda och bortsorterade i de nationella litteraturhistorierna, på grund av att de är kvinnor. Nordisk kvinnolitteraturhistoria I-V och de nya artiklarna bidrar till att ge några av Nordens bästa och viktigaste författarskap ett långt litteraturhistoriskt liv.

SÅ ANVÄNDER DU WEBBPLATSEN

Webbplatsen vänder sig till alla litteraturintresserade, såsom studerande, lärare, forskare, bibliotekarierna och journalister.

 

 

Så här kan du använda webbplatsen:

  • Artiklar: Här kan du söka i 235 artiklar, på land, tidsperiod och ämnesord. Korta, inledande resuméer ger en snabb överblick över den enskilda artikeln.
  • Författare: Här hittar du 821 författare, som du kan följa längs en tidslinje eller sortera alfabetiskt. Du kan också sortera efter land och tidsperiod.
  • Teman: I 10 teman samlas artiklar och författare över tid och plats, vilket visar spännvidden i innehållet. Temana kan användas som inspiration och lämpar sig också för undervisning eller för uppsatsskrivning för elever/studerande.

 

OM DE 235 ARTIKLARNA

Merparten av artiklarna är analyser av stora, välkända författarskap.  Men de mindre och okända är också med. Bland artiklarna finns dessutom introducerande artiklar, som belyser litterära teman och genremässiga tendenser under olika tidpunkter i historien.

OM DE 821 BIOBIBLIOGRAFIERNA

Här finns biografiska data om de enskilda författarna. Information om deras litterära produktion, samt upplysningar om sekundärlitteratur om författarna och deras författarskap. Det finns också länkar till fritt tillgängliga onlineversioner av författarnas verk.

OM ILLUSTRATIONERNA

De sex nya artiklarna är illustrerade av banbrytande samtidskonstnärer, och med porträtt av författarna. De övriga illustrationerna på webbplatsen är hämtade från det tryckta verket och publiceras med tillåtelse av olika ägare och konstinstitutioner. Illustrationerna täcker allt från vykort, fotografier, teckningar och kopparstick till målningar av välkända konstnärer. De anknyter till webbplatsens texter som ett självständigt men berikande vittnesbörd om kvinnors kulturhistoria under 1000 år.

FINANSIERING

Digitaliseringen av det ursprungliga tryckta verket Nordisk kvinnolitteraturhistoria I-V möjliggjordes genom samfinansiering av den svenska Riksbankens Jubileumsfond och den danska A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

De artiklar som publicerats 2014 har samfinansierats av A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal och Nordiska kulturfonden.

KONTAKT:

redaktionenNWL@sdu.dk