Om digitaliseringen

OM DIGITALISERINGEN

NORDISK KVINNOLITTERATURHISTORIA MED 2000-TALETS LITTERATUR

Utvecklingsarbetet har huvudsakligen bedrivits vid Syddansk Universitet, SDU Odense, och KVINFO – Videnscenter for køn, ligestilling og etnicitet – i Köpenhamn och ska pågå till 2016. Den nya delen av Nordisk kvinnolitteraturhistoria:

PROJEKTGRUPP

Ansvarig redaktör: Anne-Marie Mai, professor vid Syddansk Universitet, SDU

Projektansvarig och redaktör på KVINFO: Anita Frank Goth, kommunikationschef på KVINFO

Redaktionell koordinator: Pernille Hasselsteen

REDAKTION

Ansvarig redaktör  och projektledare: Anne-Marie Mai, professor vid Syddansk Universitet, SDU

Projektansvarig och redaktör: Anita Frank Goth, kommunikationschef på KVINFO

Redaktionell koordinator: Pernille Hasselsteen

Svensk redaktör: Berith Backlund, bibliotekarie vid KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek

Dansk forskningsbibliotekar: Jytte Nielsen, KVINFOs bibliotek

Webbansvarig: Flemming Caspersen

Bildredaktör:  Marianne Lentz

KORREKTURLÄSNING ENLIGT OCR

– Danska: Henriette Andersen, KVINFO

– Svenska: Berith Backlund

-Engelska: Maria Zennaro

SKRIBENTER

Samtliga skribenter har vänligen ställt sina artiklar till förfogande för onlinepublicering.

ÖVERSÄTTARE

–          Danska till engelska: Gaye Kynoch

–          Norska till engelska: Andrew Bell/Maria Zennaro

–          Svenska till engelska: Lena Sundin/Maria Zennaro

–          Norska  till danska: Charlotte Jørgensen

–          Svenska till danska: Julie Breinegaard

–          Norska till svenska: Space360 AB, Berith Backlund

–          Danska till svenska: Språkservice Sverige AB, Berith Backlund

FINANSIERING

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål, Danmark och Nordisk Kulturfond

KVINFO äger och ansvarar för de danska och engelska versionerna av webbplatsen.

Om du har frågor eller kommentarer till någon av dessa så mejla: mail@nordicwomensliterature.net eller kontakta

KVINFOs Bibliotek
Christians Brygge 3
1219 Kbh. K, Danmark
Mobil: +45 33501888

KvinnSam – Nationellt bibliotek för genusforskning – äger den svenska versionen av webbplatsen.

Om du har frågor eller kommentarer angående den, så använd vårt kontaktformulär eller kontakta Elisabeth Hammarberg, KvinnSam, Renströmsgatan 4, Box 222, 405 30 Göteborg, Sverige, tel. +46 766-18 17 59

 

Version 1 av Nordisk kvinnolitteraturhistoria på nätet lanserades i mars 2012.

Utvecklingsarbetet, som pågått under tre år, har huvudsakligen bedrivits vid KVINFO – Videnscenter for køn, ligestilling og etnicitet – i Köpenhamn.

KVINFO äger och är ansvarigt för den danska och den engelska versionen av webbplatsen.
Om du har frågor eller kommentarer till någon av dessa så mejla mail@nordicwomensliterature.net, eller kontakta

Jytte Nielsen, KVINFO,
Christians Brygge 3,
1219 Kbh. K, Danmark
Mobil: +45 50763383

KvinnSam – Nationellt bibliotek för genusforskning äger den svenska versionen av webbplatsen.
Om du har frågor eller kommentarer om den så använd detta kontaktformulär, eller kontakta:

Berith Backlund, KvinnSam, Renströmsgatan 4, Box 222, 405 30 Göteborg, Sverige
Tel. +46 31-786 17 59

PROJEKTGRUPP:

Ansvarig redaktör: Elisabeth Møller Jensen, Direktör KVINFO

Projektansvarig på KVINFO, bibliotekschef Jytte Nielsen

Redaktion:

Huvudredaktör och projektledare: Anette Dina Sørensen, KVINFO

Svensk redaktör: Berith Backlund, KvinnSam, Göteborg universitetsbibliotek

Engelsk redaktör: Martin Lamberth, KVINFO

Bildredaktör: Julie Breinegaard, KVINFO

Redaktör för biobibliografier (band 5): Julie Breinegaard, KVINFO

Språkredaktör, engelska biobibliografier: Lene Henriksen

Redaktionsassistent, bibliografisk research: Rikke Juel Madsen, KVINFO


Skribenter:

Samtliga skribenter har vänligen ställt sina artiklar till förfogande för onlinepublicering. Om någon skulle anse sina rättigheter kränkta genom digitaliseringen av Nordisk kvinnolitteraturhistoria, ta gärna kontakt med Elisabeth.Hammarberg@ub.gu.se

Översättare:

–          Danska till engelska (band 1-3): Gaye Kynoch
–          Danska till engelska (band 4): Jenifer Lloyd
–          Danska till engelska (band 5): Tharangini Sriharan
–          Svenska till engelska (band 2): Pernille Harsting
–          Svenska till engelska (band 3): Ken Schubert
–          Svenska till engelska (band 4): Marthe Seiden
–          Utvalda artiklar om isländsk litteratur, danska till engelska (band 2-4): Brynhildur Boyce

Korrekturläsare, översatta texter:

–          Band 1 och 4: Brynhildur Boyce
–          Band 2 och 3: Lene Henriksen

Korrektur efter inscanning:

–          Dansk version: Liv Rolf Mertz, Mertz Lingo
–          Svensk version: Christian Lenemark, Berith Backlund

Teknik & design:

Scanning & digitalisering: Hamid Reza Mehrabi, Det Kongelige Bibliotek, Danmark
Systemutveckling och webbdesign: NodeOne
Presentationsdesign/layout: Essensen A/P

Styrgrupp:

Prof. Lisbeth Larsson, Göteborg Universitet
Prof. Ebba Witt-Brattström, Helsingfors Universitet
Prof. Anne-Marie Mai, Syddansk Universitet
Direktör Elisabeth Møller Jensen, KVINFO
Forskningsbibliotekarie Jytte Nielsen, KVINFO

Finansiärer:

A.P. Møller & hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formaal, Danmark
Riksbankens Jubileumsfond, Sverige

Download PDF