Maj-Britt Willumsen

1949 -

Danmark

Författaren, som är född på Frederiksberg, berättar i antologin Museum midt på dagen – 80’er digtere skriver erindring i utide, 1991, om en barndom med mycket flyttande. Som självlärd hantverkare byggde fadern hus men så snart de var klara ville han vidare och familjen följde honom och lärde sig att inte fästa sig vid saker och ting.

I Maj-Britt Willumsens dikter är det känslorna och förhållandet mellan människor som träder fram i en karaktäristisk nutid, mellan orden och i de ögonblick och stunder som hålls kvar i dikterna. Efter debuten 1981 med Strandvask, som kom till i en betongmiljö med välbekanta kulisser från en av 70-talets bostadsmiljöer, kom de betydelsefulla diktsamlingarna Stød, 1984, Trang, 1985, Voldsom foran glas, 1988, och Saltet med ild, 1995. Tillsammans med Camilla Christensen har hon givit ut antologin Svingfigur. Kvindelige digtere 1980-90, 1991, med en efterskrift om tendenser bland de nya kvinnliga poeterna. Hon finns representerad i en lång rad antologier om nyare dansk litteraur och är en av initiativtagarna till föreningen Danske skønlitterære forfattere.

Uppdaterat av redaktionen 2011:

Sedan ovanstående biografi publicerades i Nordisk kvinnolitteraturhistoria har Maj-Britt Willumsen gett ut Gå til hundene, 2003.

Litteratur om författaren: ett urval

Elisabeth Møller Jensen: "Insisterende dissonans, en læsning i Maj-Britt Willumsens digte" i: Den blå Port, nr 9, 1988