Natalie Zahle

1827 - 1913

Danmark

Grundare av Zahles skola. Född i Horsens och växte från sitt tionde år upp hos släktingar i Köpenhamn. Som föräldralös blev hon 15 år gammal utkastad i livet och arbetade då som privatlärare. 1851 startade hon en skola för blivande privatlärare.

Hennes skolverksamhet, där romantisk väckelse kombinerades med realistisk kunskapsinlärning var banbrytande för kvinnornas anpassning till arbetsmarknaden. Sina pedagogiska tankar skrev hon ned i Om den kvindelige Uddannelse her i Landet, 1873. Postumt kom minnesverket Mit Liv, 1914.

Litteratur om författaren: ett urval

S. Larsen och B.M. Tønsberg: "Lærerinde eller sygeplejerske?" i: Kvindfolk, bd 1, 1984

Birgitte Possing: Zahle: at svække sjælen, 2009

Birgitte Possing: Viljens styrke. Natalie Zahle, 1992

Johs. Steenstrup: Den danske Kvindes Historie, bd 2, 1917