Vilhelmine Zahle

1868 - 1940

Danmark

Lärarinna och för en kort tid, författare. Hennes far var den radikale prästen och folketingsmannen P.C. Zahle. Hon var född i Köpenhamn, uppvuxen hos farföräldrarna, studerade till skådespelare men slutade för att bli lärare och gifte sig 1891. Efter skilsmässa 1905 reste hon med dottern, som blev skådespelare, och dotterdottern runt i Europa. Hon gifte om sig 1918.

Debutsamlingen Vildsomme Veje, 1890, innehåller två berättelser om unga flickors erotiska liv. De villsamma vägarna är både lesbiska och otrogna.

Litteratur om författaren: ett urval

Pil Dahlerup: Det moderne gennembruds kvinder, 1983