Conradine Barner Aagard

1839 - 1920

Danmark

Dotter till överstelöjtnant, kammarjunkare V.T. Barner i Slagelse. Under pseudonymen Annita Carell och fram till äktenskapet med en adjunkt var hon en flitig populärromanförfattare med åtta utgivna böcker under 1870-talet. Förutom debuten, den biedermeier-romantiska Armbåndet, 1871, omfattar författarskapet historiska romaner och noveller.

Litteratur om författaren: ett urval

Anton Andersen: Danske Forfatterinder, 1896