Upphovsrätt

SKRIBENTER:

Samtliga skribenter har vänligen ställt sina artiklar till förfogande för onlinepublicering. Om någon skulle anse sina rättigheter kränkta genom digitaliseringen av Nordisk kvinnolitteraturhistoria, ta gärna kontakt med KvinnSam via formuläret här.

 

ILLUSTRATIONER:

Illustrationerna är hämtade från det tryckta verket, med några få undantag.

CopyDan Totalaftale:

“Kunstværkerne i udgivelsen er gengivet med hjemmel i aftalelicensbestemmelsen i ophavsretslovens § 24a. Rettighedshavere skal henvende sig til Copydan BilledKunst, Bryggervangen 8, 2100 København Ø/eller på billedkunst@billedkunst.dk for udbetaling af vederlag. Fotografier, med undtagelse af kunstfotografier, er ikke omfattet.”

Vi har försökt att kontakta alla rättighetsägare, och många museer, arkiv, institutioner och privatpersoner har vänligen givit tillåtelse till onlinepublicering. I vissa fall har det dock inte varit möjligt att få kontakt med den enskilde rättighetsägaren.

Om någon skulle anse sina rättigheter kränkta genom digitaliseringen av Nordisk kvinnolitteraturhistoria, ta gärna kontakt med KvinnSam via formulären här.

Illustrationerna innefattar allt från postkort, fotografier, teckningar och kopparstick till målningar av välkända konstnärer. De anknyter till webbplatsens texter som ett självständigt men berikande vittnesbörd om kvinnors kulturhistoria under 1000 år.