Charlotta Dorothea Biehl

1731 - 1788

Danmark

Född i Köpenhamn, dotter till Sophie Hedevig Brøer och Christian Æmilius Biehl, informator och senare sekreterare vid Det Kongelige Akademi och inspektör på Charlottenborg. Charlotta Dorothea Biehl, som främst genom självstudier skaffade sig stora kunskaper, hade intellektuella kontakter med många inflytelserika manliga vänner i den lärda världen och vid hovet. 1771 träffade hon den betydligt yngre Johan Bülow och det uppstod en varm vänskap. Han skaffade henne avlönat författararbete och försörjde henne under hennes sista år.

Uppmuntrad av Vilh. Bornemann och andra skrev hon åtta komedier och en del sånglustspel. Hon översatte från tyska, franska och italienska och under sina sista år även från spanska. Cervantes Don Quijote, som utkom i fyra band 1776-77, är hennes mest berömda översättning.

Hennes Moralske Fortællinger kom ut 1781-82 i fyra band (nyutgåva Moralske fortællinger 1761-1805, 1994). De är, liksom brevromanen Brevvexling imellem fortroelige Venner 1-3, 1783, ett försök i den tidens mest moderna genrer. Charlotta Dorothea Biehl skrev på Bülows uppmaning också De historiske Breve, utgivna postumt från 1865. Med den välinformerades lätta och giftiga penna skildrar hon livet vid hovet, bl a Struensees död 1772 och statskuppen 1784. Hennes sista verk är den litterärt genomarbetade självbiografin Mit ubetydelige Levnets Løb, 1787 (nyutgåva 1994), i form av ett långt brev ställt till Bülow och berömt inte minst för beskrivningen av det besvärliga förhållandet till fadern och morfaderns kärleksfulla stöd. Omkring 400 intima brev till Bülow samt en samling rimmade dikter är ännu opublicerade.

Charlotta Dorothea Biehl är 1700-talets största kvinnliga danska författare och den tidens viktigaste kulturförmedlare. Hennes verk uppfördes på teatrarna och trycktes i tusental. Hon blev så berömd att även satirikerna älskade henne.

Litteratur om författaren: ett urval

Marianne Alenius: Brev til eftertiden. Om Charlotta Dorothea Biehls selvbiografi og andre breve, 1987

Sv. Cedergreen Bech: Brev fra Dorothea. Af CD. Biehls Historiske Breve, 1975

G.A. Mai: Die Frauenfiguren im dramatischen Werk der Charlotta Dorothea Biehl. Studien zur Komödienform in Dänemark im 18. Jahrhundert. 1981

Rikke Sanderhoff: "Den listige jomfru - En dekonstruktion af Charlotte Dorothea Biehls komedie Den listige Optrækkerske" i: Kvinder, køn og forskning, nr 3, 1998