Charlotta Dorothea Biehl

1731 - 1788

Danmark

Født i København som datter af Sophie Hedevig Brøer og Christian Æmilius Biehl, informator, senere sekretær ved Det Kongelige Akademi og inspektør ved Charlottenborg. Charlotta Dorothea Biehl, der især ved selvstudium tilegnede sig stor viden, levede i intellektuel frugtbar kontakt med mange indflydelsesrige mandlige venner i den lærde verden og ved hoffet. I 1771 traf hun den betydeligt yngre Johan Bülow, som hun fik et varmt venskab med. Han gav hende lønnet forfatterarbejde og forsørgede hende i hendes sidste år.

Opmuntret af Vilh. Bornemann og andre skrev Charlotta Dorothea Biehl otte komedier og en del syngespil. Hun oversatte fra tysk, fransk og italiensk og i sine sidste år også fra spansk. Cervantes’ Don Quixote, der udkom i fire bind 1776-77, er hendes mest berømte oversættelse.

Hendes Moralske Fortællinger udkom 1781-82 i fire bind (»Den foranderlige« genudgivet i Moralske fortællinger 1761-1805, 1994). De er ligesom brevromanen Brevvexling imellem fortroelige Venner 1-3, 1783, et forsøg i tidens mest moderne genrer. Charlotta Dorothea Biehl, der arbejdede intenst med brevet som genre, skrev på Bülows opfordring også De historiske Breve udgivet posthumt fra 1865. Med den velinformeredes lette og giftige pen skildrer hun livet ved hoffet, bl.a. Struensees død 1772 og statskuppet i 1784. Sidste værk er den litterært gennemarbejdede selvbiografi Mit ubetydelige Levnets Løb, 1787 (genudgivet 1986), udformet som et langt brev stilet til Bülow og berømt ikke mindst for beskrivelsen af det vanskelige forhold til faderen og af morfaderens kærlige støtte. Ca. 400 intime breve til Bülow samt en samling rimede digte er endnu upublicerede.

Charlotta Dorothea Biehl er den største danske kvindelige forfatter i 1700-tallet og periodens vigtigste kulturformidler. Hun blev spillet på teateret og trykt i mange tusinde sider. Hun blev så berømt, at også satiren elskede hende.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Marianne Alenius: Brev til eftertiden. Om Charlotta Dorothea Biehls selvbiografi og andre breve, 1987

Sv. Cedergreen Bech: Brev fra Dorothea. Af C.D. Biehls Historiske Breve, 1975

G.A. Mai: Die Frauenfiguren im dramatischen Werk der Charlotta Dorothea Biehl. Studien zur Komödienform in Danemark im 18. Jahrhundert, 1981

Rikke Sanderhoff: "Den listige jomfru - En dekonstruktion af Charlotte Dorothea Biehls komedie Den listige Optrækkerske" i: Kvinder, køn og forskning, nr. 3, 1998