Hedvig Charlotta Nordenflycht

1718 - 1763

Sverige

Født i Stockholm som datter af en nyadlet embedsmand, der i 1731 flyttede med familien til et gods i Västmanland. Efter sin fars ønske forlovede hun sig i 1734 med ingeniøren Johan Tideman, men fire år efter hans død i 1737 giftede hun sig med den pietistisk orienterede præst Jacob Fabricius, der døde fra hende efter kun syv måneders ægteskab.

Hedvig Charlotta Nordenflycht, der som helt ung læste teologi og filosofi på egen hånd, debuterede i 1743 med et sørgedigt over ægtemandens død Den sörgande turturdufwan, eller åtskillige bedröfwelige sånger, under wackra melodier sammansatte och samlade af en medlidande åhörare. 1744 udkom det første bind af Qvinligt tankespel af en Herdinna i Norden, der efterfulgtes af yderligere tre bind. Hun var en af lederne i den litterære Tankebyggerorden, der 1753-56 udgav Våra Forsök I-III. Dette værk blev 1759-62 i omarbejdet og forøget form udgivet under titlen Witterhets Arbeten, utgifne af et samhälle i Stockholm. I 1774 udkom posthumt Utvalda arbeten, heriblandt også hidtil upublicerede digte.

Hendes lyrik er stærkt subjektiv, på én gang følsom og selvhævdende, og hendes digte præges af en intens længsel efter intellektuel og religiøs klarhed samt, for de sene værkers vedkommende, efter følelsesmæssig forløsning i forhold til den store kærlighed i hendes liv, den unge Johan Fischerström, senere redaktør af Fruntimmers Port-Feuillen.

Hedvig Charlotta Nordenflycht var en ledende figur i det nordiske 1700-tals diskussion af kvindekønnets bestemmelse. Med argumenter fra den moderne oplysningsfilosofi og Platon hævdede hun kvinders kulturelle og politiske ret. Hendes udtalte selvfølelse, hvori en tydelig kvindebevidsthed indgår, er på den ene side blevet opfattet som epokegørende, men har på den anden side gjort hende til en omstridt person på det litterære parnas helt op i nutiden.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Hilma Borelius: Hedvig Charlotta Nordenflycht, 1921

John Kruse: Hedvig Charlotta Nordenflycht. Ett skaldinne-porträtt från Sveriges rococo-tid, 1895

Ruth Nilsson: Kvinnosyn i Sverige från drottning Kristina till Anna Maria Lenngren, 1973

Bernt Olsson: "Poesi som sorgearbete: om Hedvig Charlotta Nordenflychts Den sörgande turtur-dufwan" i: Valborg Lindgärde & Elisabeth Mansén (red.): Ljuva möten och ömma samtal, 1999

Torkel Stålmarck: Hedvig Charlotta Nordenflycht: ett porträtt, 1997

Torkel Stålmarck: Tankebyggare 1753-1762: miljö- och genrestudier, 1986

Ann Öhrberg: Vittra fruntimmer: författarroll och retorik hos frihetstidens kvinnliga författare, 2001