Hedvig Charlotta Nordenflycht

1718 - 1763

Sverige

Född i Stockholm, dotter till en nyadlad ämbetsman som 1731 flyttade med familjen till ett gods i Västmanland. Enligt sin fars önskan förlovade hon sig 1734 med ingenjören Johan Tideman, men fyra år efter hans död 1737 gifte hon sig med den pietistiskt orienterade prästen Jacob Fabricius som emellertid dog från henne efter bara sju månaders äktenskap.

Hedvig Charlotta Nordenflycht, som på egen hand läste teologi och filosofi som ung, debuterade 1743 med en sorgedikt över makens död, Den sörgande turtur-dufwan, eller åtskillige bedröfwelige sånger, under wackra melodier sammansatte och samlade af en medlidande åhörare. 1744 kom första bandet av Qwinligit tankespel af en Herdinna i Norden, som följdes av ytterligare tre band. Hon var en av ledarna i den litterära Tankebyggarorden som 1753-56 gav ut Våra Försök I—III. Detta verk gavs 1759-62 ut i omarbetad och utökad form under titeln Witterhets Arbeten, utgifne af et samhälle i Stockholm. 1774 utkom postumt Utvalda arbeten, däribland även dittills opublicerade dikter.

Hennes lyrik är starkt subjektiv och hennes dikter präglas av en intensiv längtan efter intellektuell och religiös klarhet samt, vad beträffar de senare verken, av en känslomässig frigörelse i förhållande till den stora kärleken i hennes liv, den unge Johan Fischerström, senare redaktör för Fruntimmers Port-Feuillen.

Hedvig Charlotta Nordenflycht var en ledande gestalt i den nordiska 1700-talsdiskussionen om kvinnokönets rättigheter. Med argument från den moderna upplysningsfilosofin och Platon hävdade hon kvinnornas kulturella och politiska rätt. I hennes uttalade självsäkerhet finns en tydlig kvinnomedvetenhet, som har uppfattats som epokgörande.

Litteratur om författaren: ett urval

Hilma Borelius: Hedvig Charlotta Nordenflycht, 1921

John Kruse: Hedvig Charlotta Nordenflycht. Ett skaldinneporträtt från Sveriges rococotid, 1895

Ruth Nilsson: Kvinnosyn i Sverige. från drottning Kristina till Anna Maria Lenngren, 1973

Bernt Olsson: "Poesi som sorgearbete: om Hedvig Charlotta Nordenflychts Den sörgande turtur-dufwan" i: Valborg Lindgärde & Elisabeth Mansén (red): Ljuva möten och ömma samtal, 1999

Torkel Stålmarck: Hedvig Charlotta Nordenflycht: ett porträtt, 1997

Torkel Stålmarck: Tankebyggare 1753-1762. Miljö. och genrestudier, 1986

Ann Öhrberg: Vittra fruntimmer: författarroll och retorik hos frihetstidens kvinnliga författare, 2001