Christiane Birgitte Koren

1764 - 1815

Danmark

Född och uppvuxen i Kastrup där fadern drev en fabrik. Gifte sig med den norske häradshövdingen Johan Koren och bodde i Norge från 1787. Av hennes åtta barn dog fem innan vuxen ålder. Då hon på en resa till Danmark 1802 träffade Knud Lyne Rahbek, Heinrich Steffens och Adam Oehlenschläger, gav de litterära vänskaperna henne modet och möjligheten att utge Dramatiske Forsøg, 1803.

Bäst kända är hennes dagböcker “Möer Korens” Dagbøger, 1808-10, och 1813-15, utgivna samlade 1815, och Dagbok for Kristiane Koren: paa en Reyse fra Norge til Dannemark begyndt den 6. september 1802, utgiven 1945. Med rötter i sin dubbla nationalitet ger hon varma men kritiska skildringar av samtiden och dess kulturpersonligheter. Dagboken berättar livfullt om tillvaron i Madam Møllers pension där hon bodde dörr vid dörr med den unge Oehlenschläger vid tiden för hans debut och deltog i det unga konstnärslivet. Författarskapet präglas av upplysningstidens tro på förnuftet.

Litteratur om författaren: ett urval

Irene Engelstad m fl (red): Norsk kvinne Litteratur:historie, bd 1, 1988

Ase Hinderaker: "Christiane Koren - dagsbokforfatter og dramatiker" i: Eigenproduksjon, 1987

Elisabeth Aasen (red): Fra gamle dage. Memoarer, dagbøker, salmer og dikt av kvinner ca 1660-1880, 1983