Christiane Birgitte Koren

1764 - 1815

Danmark

Blev født og voksede op i Kastrup, hvor faderen drev en fabrik. Hun blev gift med den norske sorenskriver Johan Koren og var bosat i Norge fra 1787. Af hendes otte børn døde fem, før de blev voksne. Da hun på en rejse til Danmark i 1802 traf Knud Lyne Rahbek, Heinrich Steffens og Adam Oehlenschläger, gav de litterære venskaber hende mod til og mulighed for at udgive Dramatiske Forsøg, 1803.

Bedst kendt er hendes dagbøger »Moer Korens« Dagbøger, 1808-10 og 1813-15, udgivet samlet 1915, og Dagbog for Kristiane Koren: paa en Reyse fra Norge til Dannemark begyndt den 6. september 1802, udgivet 1945. Med afsæt i sin dobbelte nationalitet giver hun varme, men kritiske skildringer af samtiden og dens kulturpersonligheder. Dagbogen beretter levende om livet i Madam Møllers pension, hvor hun boede dør om dør med den unge Oehlenschläger i perioden omkring hans debut og tog del i det unge kunstnerliv. Forfatterskabet er præget af oplysningstidens tro på fornuften.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Irene Engelstad m.fl. (red.): Norsk kvinnelitteraturhistorie, bd. 1, 1988

Ase Hinderaker: "Christiane Koren - dagbokforfatter og dramatiker" i: Eigenproduksjon, 1987

Elisabeth Aasen (red.): Fra gamle dage. Memoarer, dagbøker, salmer og dikt av kvinner ca. 1660-1880, 1983