Writer Country: Island

Jónatansdóttir, Arnfríður

född 1923, uppvuxen i Reykjavik, tillhör som enda isländska kvinna de s k atomdiktarna, en grupp nyskapande huvudstadsdiktare som debuterade i mitten av århundradet och som frigjorde lyrikens for

Haraldsdóttir, Ingibjörg

född 1942. Efter studentexamen har hon studerat film- och teaterproduktion i Moskva och i Havanna. Hon har bott utomlands i 12 år, arbetat som journalist, filmkritiker och översättare från ryska

Haralds, Auður

född 1947, har tagit realexamen och haft olika arbeten. Hon har bott i Italien i många år och från 1978 har hon försörjt sig som författare. Hon är ensamstående mor till tre barn. 1979 debut

Gunnlaugsdóttir, Álfrún

född 1938 i Reykjavik, studerade efter studentexamen litteratur i Spanien under 1960-talet, tog en doktorsgrad vid universitetet i Barcelona och arbetar som professor i litteraturvetenskap vid Islan

Dagbjartsdóttir, Vilborg

född 1930 och uppvuxen i en liten fiskestad på Ostlandet. Som ung flyttade hon till Reykjavik. Hon studerade på Island, i Danmark och i Skottland, är gift med en författare, mor till två barn o

Bjarklind, Unnur Benediktsdóttir (pseud. Hulda)

(1881-1946), den kvinnliga diktare som har varit närmast att nå status som Islands nationaldiktare. Hennes barndomshem, där hon fick privatundervisning, var ett kulturcentrum på norra Island. I

Ása Sólveig

född 1945 i Reykjavík där hon växte upp hos sin mor, fostermor och mormor.
Hon gifte sig som 17-åring, fick tre barn på sex år och skilde sig sedan. Efter olika tillfälliga arbeten debuterade