Writer Country: Finland

BIRCHENBAUM, CHRISTINA REGINA VON

Av:  Valborg Lindgärde Födelse- och dödsår okända. Har utsetts till Finlands första svenskspråkiga diktare. Ett akrostikon, dvs en dikt där versernas begynnelsebokstäver bildar ett namn, tillskriver henne den självbiografiska dikten om ett kvinnoöde från 30-åriga krigets tid, “Een annor Ny wijsa” [daterad 24 juli 1651] som i kopia finns på Linköpings stiftsbibliotek och är tryckt… Read more »

Oksanen, Sofi

Sofi Oksanen är född 1977 i Finland, med en finsk far och en estnisk mor. Hon skriver på finska men kallar sig finsk-estnisk författare. Hon är uttalad feminist och har gått ut offentligt mot kvinnomisshandel och Putinväldet i Ryssland. 

Ylimaula, Anna-Maija

född 1950 och uppvuxen i en prästfamilj som tillhörde den laestadianska väckelserörelsen. Hon utbildade sig till arkitekt och debuterade 1976 med romanen Papintyttö (Prästdottern) i vilken hon

Wuolijoki, Hella

(1886-1954), född i estländsk bondemiljö som Ella Murrik, flyttade 1904 till Finland och tog som första estländska kvinna en magistergrad. Var gift 1908-29 och fick en dotter. Då hon på 1920-t

Willman-Eloranta, Elviira

(1875-1927), växte upp i borgerlig miljö i en liten landsortsstad tills modern ensam flyttade med två barn till Helsingfors, då dottern var 13 år. Hon tog studenten 1894, studerade vid universit

Wikman, Anita

född 1938 i Nykarleby, bor i Munsala, är gift och har två barn. Fram till 1980 arbetade hon inom äldreomsorgen. Hon debuterade som lyriker 1974 och har i sitt författarskap i både dikt och pros

Westermarck, Helena

(1857-1938), född i Helsingfors, bildkonstnär och historiker. Som feminist var hon bl a engagerad i rösträttsrörelsen och initiativtagare till tidskrifterna Nutid och Astra. Med en lång rad bio

Wik, Inga-Britt

född 1930 i Vasa i Österbotten, dotter till en sågverksdisponent och en lärare.
Från 1956 var hon forskare och lärare i nordisk filologi, sedan från 1971 lektor vid Helsingfors Universitet. I

Wichman, Eva

(1908-75), född i en läkarfamilj i Helsingfors, studerade på Centralskolan för konstflit, arbetade som bildkonstnär och formgivare och fick 1933 guldmedalj för sina träleksaker i Milano och 19

Vuolab, Kerttu

född 1951 och uppvuxen i Vuovdaguoika på finska sidan av gränsälven Tana.
Hon ägnar sig åt att förmedla samisk kulturtradition till såväl barn som vuxna. I barnboken Golbma skihparacca (Tre