Sara Wacklin

1790 - 1846

Finland

Född i Uleåborg i Österbotten, tvingades tidigt försörja sig själv som guvernant. Samtidigt utbildade hon sig till pedagog och grundade senare flickskolor i Finland.

1844 flyttade hon med sitt lilla sparkapital till Stockholm där hon skrev sitt enda verk, Hundrade minnen från Österbotten, 1844—45, som är en historisk, romantiskt inspirerad berättelse om hög och låg där perspektivet påfallande ofta är de svagares, även kvinnornas. Detta mycket sammansatta prosaverk innehåller prov på flera av samtidens prosastilarter och blev en framgång. Postumt utkom Österbottniska anekdoter, en efterskörd, 1920.

Litteratur om författaren: ett urval

Fredrik Böök: Svensk vardag, 1922

Johanna Enckell: Hundrade drömmars fröken eller, Fantasifulla Sara Wacklin, 2010

Helena Westermarck: Efterord i: Hundrade minnen från Österbotten, 1920