Anna-Maija Ylimaula

1950 -

Finland

Uppvuxen i en prästfamilj som tillhörde den laestadianska väckelserörelsen. Hon utbildade sig till arkitekt och debuterade 1976 med romanen Papintyttö (Prästdottern) i vilken hon född 1950 och uppvuxen i en prästfamilj som tillhörde den laestadianska väckelserörelsen. Hon utbildade sig till arkitekt och debuterade 1976 med romanen Papintyttö (Prästdottern) i vilken hon beskriver sin uppväxt i en miljö där dans och andra nöjen var syndiga och preventivmedel förbjudna men där huvudpersonen, trots religiösa tvivel, bibehåller sin tro. För den unga flickan blir kärleken mest av allt en fråga om moral och ansvar.

I de följande böckerna Yö voi olla (Natten kan vakta), 1978, och Pöytä koivikossa (Bordet i björklunden), 1982, skiftar perspektivet från den unga kvinnans till moderns. Med moderskapet dyker nya problem upp, bl a konflikten mellan arbete och familj. I romanen Idylli (Idyllen), 1984, sprängs idyllen och fram kommer tvivel på moderskänslan. Romanen behandlar existentiella frågor som liv, död och ansvar. Efter tio års tystnad kom 1994 romanen Jumalista julmin (Den grymmaste guden).