Helena Westermarck

1857 - 1938

Finland

Född i Helsingfors, bildkonstnär och historiker. Som feminist var hon bl a engagerad i rösträttsrörelsen och initiativtagare till tidskrifterna Nutid och Astra. Med en lång rad biografier om kvinnorna i samtidens kulturella och politiska miljö, bl a Sara Wacklin, Fredrika Runeberg och Adelaide Ehrnrooth, har hon lämnat ett väsentligt bidrag till den finlandssvenska kvinnohistorien.

Hon skrev in sig i den finska genombrottslitteraturen med verk som Ur studieboken I-II, berättelser och utkast, 1890-91 och romanen Framåt, 1894. Bäst känd är romantrilogin Teckningar och minnesskrift från adertonhundratalet, 1900-01, en historisk familjeroman om tre kvinnogenerationer skildrade i spänningsfältet mellan kvinnoidealet och kvinnors egen uppfattning. Postumt kom Mina levnadsminnen, 1941

Litteratur om författaren: ett urval

Merete Mazzarella: Från Fredrika Runeberg till Märta Tikkanen, 1985

Git Claesson Pipping: Men arbetet! Mitt arbete!: identitet och berättande i Helena Westermarcks yrkeskvinnobiografier, 2007

Harriet Weckman: Med pensel eller penna: Helena Westermarck 1857-1938, 2009