CHRISTINA REGINA VON BIRCHENBAUM

1651 - 1651

Finland

Skriven av: Valborg Lindgärde

Födelse- och dödsår okända. Har utsetts till Finlands första svenskspråkiga diktare. Ett akrostikon, dvs en dikt där versernas begynnelsebokstäver bildar ett namn, tillskriver henne den självbiografiska dikten om ett kvinnoöde från 30-åriga krigets tid, “Een annor Ny wijsa” [daterad 24 juli 1651] som i kopia finns på Linköpings stiftsbibliotek och är tryckt i Nylänningen, 1896. Det berättande jaget förlorar två av sina barn och sin man. De försvinner i Tyskland och senare meddelas att de har stupat i strid. Senare förälskar hon sig i en yngre man men skvaller gör slut på förhållandet.

Den enda biografiska upplysningen om Christina Regina von Birchenbaum finns i ett par böneskrifter från slutet av 1660-talet där hon uppger sig vara änka efter en major Axel Paulj Liljenfeldt.