Hanna Olava Winsnes

1789 - 1872

Norge

Født i en borgmesterfamilie i Drammen og digtede som barn lange historier og satte musik til sine vers. Efter faderens død i 1805 var hun i en periode bosat i København, hvor hun blev introduceret i Bakkehuset. Som præstekone måtte hun fra 1817 forestå en stor og krævende husholdning, hun blev mor til syv børn og er oldemor til den norske forfatter Barbra Ring.

Hun debuterede 1831 som forfatter med en katekismus og udgav senere både noveller, romaner og en berømt kogebog, Lærebog i de forskjellige Grene af Huusholdningen, 1845. Kogebogen, der blev en regulær bestseller, kan læses som en roman om det gamle præstegårdslivs festdage og kultur. Også som underholdningsforfatter, under pseudonymet Hugo Schwartz, havde Hanna Winsnes succes.

En politisk tematik dukker op i et par af fortællingerne, især novellen “Præsten i Särne”, 1843, der blev forbudt i Danmark på grund af sin kritik af enevælden. I romanen Grevens Datter, 1841, indfletter hun, der klart er på Wergelands norsksindede parti, sine kommentarer til den aktuelle strid mellem digterne Welhaven og Wergeland om sprog og litteratur. Børnebogen Aftnerne på Egelund, 1852, blev en klassiker, hvis fortælleglæde veksler med håndfaste anvisninger på opdragelse og praktiske tilrettevisninger.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Hilde Diesen: Hanna Winsnes: dagsverk og nattetanker, 2000

Jorunn Hareide: "Saaledes findes der ofte digterisk talent, hvor man mindst formoder det. Hanna Winsnes' kjærlighedsromaner" i: Vinduet, nr. 1, 1984

Helene Lassen: "Kvindelige forfattere" i: Fredrikke Mørck (red.): Norske kvinder 1814-1914, 1914

Barbra Ring: For hundrede år siden. Hanna Winsnes og hendes Kristiania, 1924

Kari Grethe Svensøy og Torkild Alsvik (red.): Hanna Winsnes og hennes tid, 1997