Anna Catharina von Passow

1731 - 1757

Danmark

Som skuespiller blev hun en af scenens mest populære figurer. Hun var født i en adelig familie, men søgte på grund af vanskelige økonomiske forhold 1748 ansættelse i skuespillertruppen ved Den danske Skueplads. Af hensyn til sin fornemme familie optrådte hun her under navnet Materna. Da hun i 1753 forlod scenen for at gifte sig med premierløjtnant Christian Albrecht von Passow, takkede hun i et afskedsbrev Holberg for hans venlighed og betydning for hende.

Hun optrådte senere ved den skelsættende privatopførelse af det første danske syngespil Gram og Signe 1757 og skrev selv nogle dramatiske arbejder, de to små stykker Elskovseller Kierligheds-Feyl og Den uventede Forlibelse eller Cupido Philosoph, begge 1757. I det sidstnævnte brugte hun – inspireret af sin læsning af Paul Henri Mallets nordiske mytologi – som den første stof fra den nordiske gudeverden i dramatikken.

Hendes vigtigste arbejde er den borgerlige komedie Mariane eller Det frie Val, 1757, hvor hun gør en ung borgerinde til handlingens centrum og drivkraft. Hendes komedier blev oversat til tysk og fransk, og hun var ved sin død i gang med en oversættelse af Don Quixote.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Torben Krogh: Skuespilleren i det 18de Aarhundrede, Belyst gennem danske Kilder, 1948

Harald Langberg: Kongens teater. Komediehuset på Kongens Nytorv 1748-1774, 1974

Anne- Marie Mai og Stig Dalager: Danske kvindelige forfattere, bd. 1, 1982