Anna Catharina von Passow

1731 - 1757

Danmark

Blev som skådespelerska en av scenens mest populära. Hon var född i en adlig familj men sökte på grund av svåra ekonomiska förhållanden 1748 anställning i skådespelartruppen vid Den danske Skueplads. Av hänsyn till sin förnäma familj uppträdde hon här under namnet Materna. Då hon 1753 lämnade scenen för att gifta sig med löjtnanten Christian Albrecht von Passow tackade hon i ett avskedsbrev Holberg för hans vänlighet och vad han betytt för henne.

Hon uppträdde senare vid den epokgörande privatuppsättningen av det första danska sångspelet Gram og Signe, 1757, och skrev själv några dramatiska arbeten, de två små pjäserna Elskovs- eller Kierligheds-Feyl och Den uventede Forlibelse eller Cupido Philosoph, båda 1757. I den sistnämnda använde hon, inspirerad av Paul Henri Mallets nordiska mytologi, stoff från den nordiska gudavärlden i dramatiken, något hon var först med. Hennes viktigaste arbete är den borgerliga komedin Mariane eller Det frie Val, 1757, där handlingens nav och drivkraft är en ung borgarflicka. Hennes komedier översattes till tyska och franska och hon var vid sin död sysselsatt med en översättning av Don Quijote.

Litteratur om författaren: ett urval

Torben Krogh: Skuespilleren i det 18de Aarhundrede, Belyst gennem danske Kilder, 1948

Harald Langberg: Kongens teater. Komediehuset på Kongens Nytorv 1748-1774, 1974

Anne-Marie Mai och Stig Dalager: Danske kvindelige forfattere, bd 1, 1982