Anna Maria Lenngren

1754 - 1817

Sverige

Ældste datter af en herrnhutisk latinadjunkt i Uppsala. Allerede som ung mamsel Malmstedt blev hun kendt som oversætter af operalibrettoer fra fransk og digte fra latin samt som bladskribent. I 1780 giftede hun sig med C.P. Lenngren, der sammen med Johan Henrik Kellgren udgav den toneangivende avis Stockholms Posten. I 1790’erne blev hun – uden navns nævnelse – dette blads ledende skribent.

Anna Maria Lenngren fik sit gennembrud i 1775 med digtet “Thee-conseillen”. Et par hundrede epigrammer, refleksionsdigte, satire- og sædedigte, tankepoesi og selskabsviser er blevet tilskrevet hende og er tilgængelige i Samlade skrifter udgivet af Svenska Vitterhetssamfundet. Endnu læste i dag er  “Några ord till min k. dotter om jag hade någon”, “Portraiterna” og “Pojkarne”. I sine såkaldte karikaturer dyrkede hun en impressionistisk reportagestil. Med Anna Maria Lenngren fik den kvindelige ironi sin stil og sin plads i nordisk litteratur. Flere af Anna Maria Lenngrens digte blev oversat til dansk af Knud Lyne Rahbek.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Anton Blanck: Anna Maria Lenngren: poet och pennskaft, 1922

Magnus von Piaten: 1700-tal, 1963

Daniela Silén: Rolldiktaren och ironikern Anna Maria Lenngren, 2007

Torkel Stålmarck: Anna Maria Lenngren: granris och blåklint, 2011

 Karl Warburg: Anna Maria Lenngren, 1887