Ellen Key

1849 - 1926

Sverige

Ellen Key var en vigtig opinionsdanner i årene omkring århundredskiftet, hun var født på herregården Sundsholm i Småland. Som datter af politikeren Emil Key skaffede hun sig lærdom og viden i de frisindede forældres bibliotek. Da familien sidst i 1870’erne mistede gården, forsørgede hun sig ved undervisning på en progressiv pigeskole og som foredragsholder på Arbetarinstitutet i Stockholm. Fra 1876 til 1890 førte hun en livlig korrespondance med en af 1880’ernes ledende kritikere, Urban von Feilitzen, der var gift og hendes livs ulykkelige kærlighed. Forholdet blev et skriveværksted, hvor ideer og kærlighedserklæringer afløste hinanden.

Ellen Key gik fra 1903 til 1909 i frivilligt eksil. Efter hjemkomsten skabte hun sig et hjem ved Vattern, huset ‘Strand’, der blev et samlingspunkt for Europas kulturelite. Hun debuterede 1874 med en artikel om den norske forfatter Camilla Collett. I de vigtigste værker, Tankebilder 1-2, en samling artikler og essays, der udkom i 1898, essaysamlingen Barnets århundrade, 1900, og den essayistiske trilogi Lifslinjer, 1903-06, udvikler hun sin utopi om det skabende menneske i et forsøg på at forene traditionelle værdier som moderlighed og patriotisme med et radikalt livssyn. I 1970’erne skabte kvindebevægelsen fornyet opmærksomhed omkring hendes skelsættende betydning.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Ronny Ambjörnsson: Samhällsmodern. Ellen Keys kvinnouppfattning till och med 1896, 1974

Åsa Arping & Per-Inge Planefors: Utan gränser: Fredrika Bremer, Ellen Key och Elin Wägner, 2006

Magdalena Gram: Ellen Key om böcker och läsning: en studie, 2008

Thorbjörn Lengborn: En studie i Ellen Keys pedagogiska tänkande, 1976

Thorbjörn Lengborn: Ellen Key och livsåskådningskampen: skönhetens problematik ur religiösa, pedagogiska, sociala och individualistiska perspektiv, 2005

Claudia Lindén: Om kärlek: litteratur, sexualitet och politik hos Ellen Key, 2002

Mirjam Tapper: Axel Munthe och Ellen Key: två smålänningar i världen sedda ur ett psykologiskt-kulturellt perspektiv, 2004

Ulf Wittrock: Ellen Keys våg från kristendom till livstro, 1953