Ellen Key

1849 - 1926

Sverige

Ellen Key var en viktig opinionsbildare under åren kring sekelskiftet, född på herrgården Sundsholm i Småland. Som dotter till politikern Emil Key skaffade hon sig lärdom och kunskap i de frisinnade föräldrarnas bibliotek. Då familjen i slutet av 1870-talet förlorade gården försörjde hon sig genom att undervisa på en framstegsvänlig flickskola och som föredragshållare på Arbetarinstitutet i Stockholm. Från 1876 till 1890 hade hon en livlig korrespondens med en av 1880-talets ledande kritiker, Urban von Feilitzen, som var gift och hennes olyckliga kärlek. Förhållandet blev till en skrivarverkstad där idéer och kärleksförklaringar avlöste varandra.

Ellen Key levde 1903 till 1909 i frivillig exil. Efter hemkomsten skapade hon sig ett hem vid Vättern, huset “Strand”, som blev en samlingspunkt för Europas kulturelit. Hon debuterade 1874 med en artikel om den norska författaren Camilla Collett. I de viktigaste verken, Tankebilder 1-2, en samling artiklar och essäer som kom ut 1898, essäsamlingen Barnets århundrade, 1900, och den essäistiska trilogin Lifslinjer, 1903-06, utvecklar hon sin utopi om den skapande människan i ett försök att förena traditionella värden som moderlighet och patriotism med en radikal livsåskådning. På 1970-talet åstadkom kvinnorörelsen förnyad uppmärksamhet kring hennes epokbildande betydelse.

Litteratur om författaren: ett urval

Ronny Ambjörnsson: Samhällsmodern. Ellen Keys kvinnouppfattning till och med 1896, 1974

Åsa Arping & Per-Inge Planefors: Utan gränser: Fredrika Bremer, Ellen Key och Elin Wägner, 2006

Magdalena Gram: Ellen Key om böcker och läsning: en studie, 2008

Thorbjörn Lengborn: En studie i Ellen Keys pedagogiska tänkande, 1976

Thorbjörn Lengborn: Ellen Key och livsåskådningskampen: skönhetens problematik ur religiösa, pedagogiska, sociala och individualistiska perspektiv, 2005

Claudia Lindén: Om kärlek: litteratur, sexualitet och politik hos Ellen Key, 2002

Mirjam Tapper: Axel Munthe och Ellen Key: två smålänningar i världen sedda ur ett psykologiskt-kulturellt perspektiv, 2004

Ulf Wittrock: Ellen Keys våg från kristendom till livstro, 1953