Sophie Ottesdatter Brahe

1559 - 1643

Danmark

Forfatteren er et fornemt eksempel på en lærd renæssancekvinde og en af de få, der dyrkede naturvidenskabelige studier. Hun blev født på herregården Knudstrup i Skåne som datter af Otte Brahe og Beate Bille. Hun var både født og gift adelig, første gang 1579-1588 med Otte Thott, med hvem hun fik sønnen, Tage Thott (1580-1658), anden gang i 1602 med alkymisten Erik Lange, død 1613. Fra ca. 1616 boede hun, efter godt 15 års rejseliv, i Helsingør, hvor hun dyrkede sin interesse for havekunst og lægende urter.

Kemi, astronomi og astrologi blev hovedemnerne for Sophie Brahes forskning, fortrinsvis dyrket på Hven hos broderen Tycho Brahe. Hun var kendt for at kunne stille horoskoper, og det videnskabelige samarbejde mellem de to var et særsyn og blev bemærket også ude i Europa. Sophie Brahe er desuden kendt for sine genealogiske studier. Bevaret er en slægtsbog på ca. 900 håndskrevne sider, en samling kopibøger med genealogisk korrespondance og overvejelser, og i Helsingør kan resterne af hendes have stadig beses.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Sv. Cedergreen Bech (udg.): Dansk Biografisk Leksikon, bd. 2, 1979

F.R. Friis: Breve og Aktstykker angaaende Tyge Brahe og hans Slægtninge, 1875

Peter Zeeberg: Tycho Brahes: »Urania Titani«. Et digt om Sophie Brahe, 1994