Sophie Ottesdatter Brahe

1559 - 1643

Danmark

Hon är ett utmärkt exempel på en lärd renässanskvinna och en av de få som bedrev naturvetenskapliga studier. Född på Knudstrup i Skåne, dotter till Otto Brahe och Beate Bille. Hon var både född och gift adlig, första gången 1579-88 med Otto Thott med vilken hon fick sonen Tage Thott (1580-1658), andra gången med alkemisten Erik Lage, död 1613. Från ca 1616 bodde hon, efter att ha rest i 15 år, i Helsingör där hon ägnade sig åt trädgårdskonst och läkande örter.

Kemi, astronomi och astrologi blev huvudämnena för Sophie Brahes forskning, något hon ägnade sig åt tillsammans med brodern Tycho Brahe på Ven. Hon var känd för att kunna ställa horoskop och samarbetet mellan de två var sällsynt bra och väckte uppmärksamhet även ute i Europa. Sophie Brahe är även känd för sina genealogiska studier. En släktkrönika på ca 900 handskrivna sidor finns bevarad liksom en samling kopior av genealogisk korrespondens och funderingar. I Helsingör kan man fortfarande se resterna av hennes trädgård.

Litteratur om författaren: ett urval

Sv. Cedergreen Bech (utg): Dansk Biografisk Leksikon, bd 2, 1979

F.R. Friis: Breve og Aktstykker angaaende Tyge Brahe og hans Slægtninge, 1875

Peter Zeeberg: Tycho Brahes "Urania Titani". Et digt om Sophie Brahe, 1994