Elise Sofie Aubert

1837 - 1909

Norge

Præstedatter, født og opvokset i Lier i Østnorge. Som ung var hun ofte i Christiania. Hun havde huslærer, læste meget og ville gerne være forfatter som Camilla Collett. I 1864 blev hun gift med juristen og den senere professor Ludvig M.B. Aubert.

Under pseudonym debuterede hun 1877 som »E-e« med Hjemmefra. Fortællinger for de Unge“, som “Tante Dorthe” skrev hun om pigeopdragelse og uddannelse, og først med romanen Dagny, 1882, skrev hun under eget navn. Mest interessant er memoirerne Fra de gamle Prestegaarde, 1902, og Fra Krinolinetiden. Elise Auberts Ungdomsbreve og Dagbøker, udgivet af datteren 1921.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Erik Egeberg: "Elise Aubert - norsk forfatterinne (1837-1909)" i: Åse Hjorth Lervik (red.): Ukjente kvinneligeforfattere, 1978

Elisabeth Aasen (red.): Fra gamle dage. Memoarer, dagbøker, salmer og dikt av kvinner ca. 1660-1880, 1983