Elise Sofie Aubert

1837 - 1909

Norge

Prästdotter, född och uppvuxen i Lier i Ostnorge. Som ung var hon ofta i Kristiania. Hon fick sin undervisning av informator, läste mycket och ville gärna bli författare som Camilla Collett. 1864 gifte hon sig med juristen och senare professorn Ludvig M.B. Aubert.

Under pseudonym debuterade hon 1877 som “E-e” med Hjemmefra. Fortællinger for de Unge, som “Tante Dorthe” skrev hon om flickors uppfostran och utbildning. Först romanen Dagny, 1882, skrev hon i sitt eget namn. Mest intressanta är memoarerna Fra de gamle Prestegaarde, 1902, och Fra Krinolinetiden. Elise Auberts Ungdomsbreve og Dagbøker, utgivna av dottern 1921.

Litteratur om författaren: ett urval

Erik Egeberg: "Elise Aubert - norsk forfatterinne (1837-1909)" i: Åse Hjorth Lervik (red): Ukjentekvinneligeforfattere, 1978

Elisabeth Aasen (red): Fra gamle dage. Memoarer, dagbøker, salmer og dikt av kvinner ca 1660-1880, 1983