Writer Country: Finland

Birchenbaum, Christina Regina von

(fødsels- og dødsår ukendt), er udnævnt til Finlands første svensksprogede digterinde. Et akrostikon – dvs. et digt hvor versenes begyndelsesbogstaver danner et navn – tilskriver hende det selvbi