Anna-Maija Raittila

1928 - 2012

Finland

Datter af en bygmester i det østlige Finland. Blev teologisk kandidat i 1952 og virkede som lektor i religion og psykologi 1954-67, aktiv i statskirkens organisationer. Hun har udgivet teologiske værker og udviklede nye former af det økumeniske og kristelige sociale liv og andagt på et tidspunkt, hvor der ikke fandtes kvindelige præster i Finland. Teol.tri.h.c. 1980.

Debutsamlingen Ruiskukkaehtoo (Kornblomstsaften) (L) fra 1947 er som de øvrige digtsamlinger båret af kristelige, etiske temaer. Andre værker er Päivänvarjopuu (Parasoltræ) (L), 1955, Lähteet (Kilderne) (L), 1961, og Sateenkaari (Regnbue) (L), 1968. Anna-Maija Raittilas forfatterskab placerer sig i en lyrisk og sprogligt søgende position i efterkrigslitteraturen. Hun har desuden oversat ungarsk litteratur.