Helene Dorthea Pedersen Strange

1874 - 1943

Danmark

Populær hjemstavnsforfatter og folkeopdrager, der var født og opvokset på en falstersk bondegård. Hun begyndte som tjenestepige og endte som freelance skribent, leveringsdygtig i foredrag, kulturjournalistik, folkeminder og dilettantspil. Hun var en moderne type, på én gang hjemstavnsbundet og turist i tilværelsen, ustandselig på rejser, bl.a. i USA 1911-13 og 1923-25, og dybt engageret i fredssagen, husmandssagen og kvindesagen.

Hun debuterede 1903 under pseudonymet “En Bondepige” med romanen Menneskelighed og Hellighed, der ud over et karikeret billede af Indre Mission indeholder konturerne af utopien om det sociale moderskab, udfoldet i de senere slægtsromaner. Kendt og elsket er dobbeltromanen Priergaardsslægten I-II, 1922-23, og de otte romaner om Sværkeslægten, 1929-41, der giver en historisk fremstilling af den falsterske bondes liv fra 1700-tallet og frem. På sin hjemegn skabte hun de såkaldte Møllebankestævner, genoplivet i 1980’erne, hvor man mødtes til musik, teater og foredrag.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Inger-Lise Hjordt-Vetlesen: En skrivende bondepige. På sporet af kvinden i Helene Stranges liv og værk, 1988