Helene Dorthea Pedersen Strange

1874 - 1943

Danmark

Populär hembygdsförfattare och folkbildare. Född och uppvuxen på en bondgård på Falster, började som piga och slutade som frilansskribent, med flitiga bidrag i form av föredrag, kulturjournalistik, folkminnen och amatörteater. Hon var en modern människa; samtidigt som hon var bunden till hembygden var hon en turist i tillvaron, ständigt på resor bl a i USA 1911-13 och 1923-25 och djupt engagerad i fredsrörelsen, småbrukarrörelsen och kvinnosaken.

Hon debuterade 1903 under pseudonymen “En Bondepige” med romanen Menneskelighed og Hellighed, som, förutom en karikatyr av Indre Mission, innehåller konturerna till utopin om det sociala moderskapet, utvecklat i senare släktromaner. Känd och älskad är dubbelromanen Priergaardsslægten I-II, 1922-23, och de åtta romanerna om Sværkeslægten, 1929-41 som ger en historisk framställning av Falsterbondens tillvaro från 1700-talet och framöver. På sin gård skapade hon de s k Møllebankestævner, återupplivade på 1980-talet, där man träffas och umgås till musik, teater och föredrag.

Litteratur om författaren: ett urval

Inger-Lise Hjordt-Vetlesen: En skrivende bondepige. På sporet af kvinden i Helene Stranges liv og værk, 1988