Frida Stéenhoff

1865 - 1945

Sverige

Datter af kapellan Carl Bernhard Wadström, født og opvokset i Stockholm. Hun tog den såkaldt lille studentereksamen fra Lyceum for piger i 1886 og giftede sig året efter med lægen Gotthilf Stéenhoff.

Hun debuterede med det samfundskritiske drama Lejonets unge. Nutidsskildring i fyra akter, 1896. I dramaer som Sin nästas hustru. En kärlekstragedi i tre akter, 1898, og Det heliga arfvet, 1902, angreb hun mere radikalt og kritisk end andre før hende fornuftsægteskabet og dobbeltmoralen. I foredrag som Feminismens moral, 1903, Den reglementerade prostitutionen, 1904, og Penningen och kärleken, 1908 plæderede hun for prævention, kvindens ret til moderskab og erhvervsarbejde og statens ansvar for barnet.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Claes Ahlund: "Krig och kultur i konservativ och radikal belysning: Annie Åkerhielm och Frida Stéenhoff från sekelskiftet till första världskriget" i: Samlaren, 126, 2005

Per Arnborg: "Farlig för moralen?: mottagandet av Frida Stéenhoffs feministiska idéer i svensk press 1896-1905" i: Presshistorisk årsbok, 22, 2005

Ellinor Melander: Den sexuella krisen och den nya moralen, 1990

Christina Carlsson Wetterberg: -bara ett öfverskott af lif-: en biografi om Frida Stéenhoff (1865-1945), 2010

Christina Carlsson Wetterberg: "Penningen, kärleken och makten: Frida Stéenhoffs feministiska alternativ" i: Det evigt kvinnliga, 2001

Beatrice Zade: Frida Stéenhoff. Människan. Kampen. Verket, 1935