Frida Stéenhoff

1865 - 1945

Sverige

Dotter till prästmannen Carl Bernhard Wadström, född och uppvuxen i Stockholm. Hon tog den s k lilla studentexamen vid Lyceum för flickor 1886 och gifte sig året därpå med läkaren Gotthilf Stéenhoff.

Hon debuterade med det samhällskritiska dramat Lejonets unge. Nutidsskildring i fyra akter, 1896. I dramatiska verk som Sin nästas hustru. En kärlekstragedi i tre akter, 1898, och Det heliga arfvet, 1902, angrep hon mera radikalt och kritiskt än vad andra tidigare gjort sin tids resonemangsäktenskap och dubbelmoral. I föredrag som Feminismens moral, 1903, Den reglementerade prostitutionen, 1904, och Penningen och kärleken, 1908, pläderade hon för preventivmedel, kvinnans rätt till moderskap och förvärsvarbete liksom för statens ansvar för barnet.

Litteratur om författaren: ett urval

Claes Ahlund: "Krig och kultur i konservativ och radikal belysning: Annie Åkerhielm och Frida Stéenhoff från sekelskiftet till första världskriget" i: Samlaren, 126, 2005

Per Arnborg: "Farlig för moralen?: mottagandet av Frida Stéenhoffs feministiska idéer i svensk press 1896-1905" i: Presshistorisk årsbok, 22, 2005

Ellinor Melander: Den sexuella krisen och den nya moralen, 1990

Christina Carlsson Wetterberg: -bara ett öfverskott af lif-: en biografi om Frida Stéenhoff (1865-1945), 2010

Christina Carlsson Wetterberg: "Penningen, kärleken och makten: Frida Stéenhoffs feministiska alternativ" i: Det evigt kvinnliga, 2001

Beatrice Zade: Frida Stéenhoff. Människan. Kampen. Verket, 1935