Malla Silfverstolpe

1782 - 1861

Sverige

Døbt Magdalena Sofia Montgomery. Hun var født i Finland, men blev tidligt forældreløs og voksede op i et aristokratisk miljø i Sverige, hvor hun blev gift med oberst David Gudmund Silfverstolpe. Som enke skabte hun i 1820’erne og 1830’erne Sveriges mest berømte litterære salon, frekventeret af romantikkens fornemste digtere og for hende selv et svar på længslen efter “kærlighed og ære”.

1849 udgav hun kortromanen Månne det går an?, et indlæg i datidens store “Det går an”-debat om ægteskab og frit samliv, men bedst kendt er hun for sine posthumt udgivne Memoarer, 1909-11, rost for indsigt i romantikkens litterære miljø, overset for deres kvindekulturelle og litterære aspekter. Memoirernes litterære højdepunkter er skildringen af barndoms- og ungdomstiden og salonens alternative livsform. Den røde tråd er fortællerjeg’et “Mallas” livslange søgen efter identitet og kærlighed.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Margaretha Fahlgren: Det underordnade jaget. En studie om kvinnliga självbiografier, 1975

Paul Fröberg: Minnen och bikt. En studie i Malla Montgomery-Silfverstolpes memoarer, 1975

Gunnel Furuland: "Malla Silfverstolpes läsning 1830-1860: från Bibeln till romanbiblioteken" i: Personhistorisk tidskrift, 97, 2001

Ingrid Holmquist: "Kvinnligt och manligt i Malla Silfverstolpes salong" i: Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr. 2- 3, 1995

Ingrid Holmquist: Salongens värld: om text och kön i romantikens salongskultur, 2000