Nanna Reedtz

1835 - 1862

Danmark

Stammer fra Bisgård i Tamdrup Sogn. Hun opholdt sig i perioder på Stensballegård hos Elisabeth Krag Juel-Vind-Arenfeldt, hvor hun fik inspiration til at indsamle folkeminder. Hun deltog selv ivrigt i arbejdet, men satte også andre i gang.

Alle optegnelser sendte hun til Svend Grundtvig.

Artikler om forfatteren