Nanna Reedtz

1835 - 1862

Danmark

Kom från Bisgård i Tamdrup socken, bodde periodvis på Stensballegård hos Elisabeth Krag Juel-Vind-Arenfeldt där hon fick inspiration till att samla folkminnen. Hon deltog själv ivrigt i arbetet men satte även igång andra.

Alla anteckningar skickade hon till Svend Grundtvig.

Artiklar om författaren