Adda Ravnkilde

1862 - 1883

Danmark

Født og opvokset op i en borgerlig familie i provinsen, men blev skoleuddannet i København hos Natalie Zahle 1874-76. Som 18-årig arbejdede hun en kort periode som huslærerinde, derefter tilbragte hun de næste par år i hjemmet i Sæby, hvor hun oplevede den kvindelige kunstners smertelige konflikt mellem behovet for selvrealisation gennem skabende arbejde og erotikken. I 1883 rejste hun til København for at læse til lærer og for at opsøge Georg Brandes, som fik hendes manuskripter.

Hendes liv fik en tragisk afslutning, da hun begik selvmord som 21-årig. Efter hendes død sørgede Georg Brandes for udgivelsen af hendes tre – beskårne – manuskripter. I ægteskabsromanen Judith Fürste, 1884, om to knudemennesker, er både kvindepsykologien og den sproglige sensitivitet over for det atomiserede øjeblik og dets gru kunstnerisk nybrydende. En Pyrrhussejr og Tantaluskvaler, der udkom samlet 1884 under titlen To Fortællinger, skildrer det kvindelige individs tab af sig selv, i ægteskabet og i forførelsen, et tab der i Tantaluskvaler indskrives som forudsætning for den kvindelige forfatters tilblivelse.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Pil Dahlerup: Det moderne gennembruds kvinder, 1983

Anne Marie Løn: Adda Ravnkilde, 1978