Adda Ravnkilde

1862 - 1883

Danmark

Född och uppvuxen i en borgerlig familj i landsorten men utbildade sig i Köpenhamn hos Natalie Zahle 1874-76. Som 18-åring arbetade hon en kort period som guvernant, sedan tillbringade hon några år i hemmet i Sæby där hon fick uppleva den kvinnliga konstnärens smärtsamma konflikt mellan behovet av självförverkligande genom skapande arbete och erotiken. 1883 reste hon till Köpenhamn för att utbilda sig till lärare och för att söka upp Georg Brandes som fick hennes manuskript. Hon begick självmord 21 år gammal.

Efter hennes död ombesörjde Georg Brandes att hennes tre – förkortade – manuskript publicerades. I äktenskapsromanen Judith Fürste, 1884 (återutgiven 1981), om två komplicerade människor, är både den kvinnliga psykologin och den språkliga sensitiviteten placerade före det atomiserade ögonblicket och det hårda konstnärliga nyskapandet. En Pyrrhussejr och Tantaluskvaler, som utkom 1884 samlade under titeln To Fortællinger, skildrar hur kvinnan förlorar sin identitet, i äktenskapet och i förförelsen, en förlust som i Tantaluskvaler beskrivs som en förutsättning för den kvinnliga författarens tillblivelse.

Litteratur om författaren: ett urval

Pil Dahlerup: Det moderne gennembruds kvinder, 1983

Anne Marie Løn: Adda Ravnkilde, 1978