Anne Margrethe Quitzow

1652 - 1700

Danmark

Af adelig familie, født og opvokset på Sandagergård på Fyn, hvor hun blev undervist i moderne sprog, græsk og latin. Genstand for almindelig beundring, kendt for sin lærdom og skarpe dømmekraft, giftede hun sig 1675 med Christian von Pappenheim, der satte hele hendes formue over styr. Hun sank ned i dyb fattigdom og døde i anonymitet.

To upublicerede oversættelser og et digt er bevaret i Karen Brahes Bibliotek: de tre første bøger af De bello Gallico (Cæsars gallerkrig), C. Julii Cæsaris første (- tredie) Bog om den frantsoske Krigs beskriffuelse, ca. 1670, og skriftet Lasternis skrabe (Lasternes svøbe), som hun oversatte fra tysk til dansk og latin i 1669. Herudover et Sørgedigt over Ove Rosenkrantz Axelsen til Raakilde, som hun skrev omkring år 1685.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Sv. Cedergreen Bech (red.): Dansk biografisk Leksikon, bd. 2, 1982

Frederik Christian Schønau: Samling af Danske Lærde Fruentimmer, 1753

Artikler om forfatteren