Anne Margrethe Quitzow

1652 - 1700

Danmark

Av adelsfamilj, född och uppvuxen på Sandagergård på Fyn där hon undervisades i moderna språk, grekiska och latin. Som föremål för allmän beundran, känd för sin lärdom och sitt goda omdöme, gifte hon sig 1675 med Christian von Pappenheim, som slösade bort hela hennes förmögenhet. Hon sjönk ner i djupaste fattigdom och dog helt okänd.

Två opublicerade översättningar och en dikt finns bevarade i Karen Brahes Bibliotek: de tre första böckerna av De bello Gallico (Cesars galliska krig) C. Julii Cœsaris første (— tredje) Bog om den frantsoske Krigs beskriffuelse, ca 1670, och skriften Lasternis skrabe (Lasternas gissel) som hon översatte från tyska till danska och latin 1669. Dessutom en Sørgedigt over Ove Rosenkrantz Axelsen til Raakilde, som hon skrev omkring år 1685.

Litteratur om författaren: ett urval

Sv Cedergreen Bech (red): Dansk biografisk Leksikon, bd 2, 1982

Frederik Christian Schønau: Samling af Danske Lærde Fruentimmer, 1753

Artiklar om författaren