Kristina Posse

1630 - 1668

Sverige

Forfatteren har efterladt en tidstypisk slægtsbog fra årene omkring 1650. Hun var søsterdatter til rigskansler Axel Oxenstierna, i hvis hus hun voksede op. 1658 giftede hun sig med landshøvding Carl Filip Sack, og efter hans død med rigsråd Ernst Johan Creutz i 1668. Hun døde seks måneder efter sit andet bryllup. Slægtsbogen, der stadig er bevaret, indledes 1648 med dronning Christinas navnetræk. Den omtaler mange navne fra kredsen omkring hoffet, hvor Kristina Posses venner og slægtninge færdedes.