Kristina Posse

1630 - 1668

Sverige

Författaren har efterlämnat en typisk släktbok från åren kring 1650. Hon var systerdotter till rikskanslern Axel Oxenstierna i vars hem hon växte upp. 1658 gifte hon sig med landshövding Carl Filip Sack och efter hans död med riksrådet Ernst Johan Creutz 1668. Hon dog sex månader efter sitt andra bröllop. Släktboken, som fortfarande finns bevarad, inleds 1648 med drottning Kristinas namnteckning. Den nämner många namn från kretsarna kring hovet där Kristina Posses vänner och släktingar rörde sig.