Maren Markussen

1851 - 1928

Danmark

Hjemstavnsforfatter. Opvokset i et gårdmandshjem ved Harlev og elev på Askov Højskole, før hun blev gift med en friskolelærer 1884.

Hun debuterede med romanen Hylleborg, 1901, der som resten af det lille forfatterskab bevæger sig mellem det folkelivsskildrende og det grundtvigiansk vækkende.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Gunhild Agger m.fl. (red.): Dansk litteraturhistorie, bd. 7, 1984