Maren Markussen

1851 - 1928

Danmark

Hembygdsförfattare, uppvuxen på en gård vid Harlev och elev på Askov Højskole innan hon gifte sig med en privatskolelärare 1884.

Hon debuterade med romanen Hylleborg, 1901, som, liksom resten av hennes lilla författarskap, rör sig mellan folklivsskildringen och den grundtvigianska väckelsen.

Litteratur om författaren: ett urval

Gunhild Agger m fl (red): Dansk litteraturhistorie, bd 7, 1984