Laura Marholm

1854 - 1928

Sverige

Forfatter og oversætter med dansk-norske aner, blev født i Riga i Letland og blev gennem sit ægteskab med Ola Hansson i 1890 svensk statsborger. I 1885 rejste hun til København og blev medlem af kredsen omkring Georg Brandes, som hun introducerede i Rusland. Senere oversatte hun sin mands forfatterskab til tysk. Hendes debutbog Das Buch der Frauen, 1895, blev meget udbredt, ligesom Wir Frauen und unsere Dichter, der udkom samme år.

Laura Marholm, der lige før århundredskiftet var mere berømt end Ellen Key og Lou Andreas-Salomé, har haft status som en fodnote i Strindberg-forskningen – Strindberg kaldte hende Frau Blaubart (Fru Blåskæg) og truede hende i 1888 med rettergang, efter at hun i en anmeldelse af Fadren havde udnævnt ham til “kvindehadets digter”.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Susan Carol Brandy: The Life and Writings of Laura Marholm, 1990

Ingvar Holm: Ola Hansson. En studie i åttitalsromantik, 1957

Christina Sjöblad: "Blick och rum hos sekelslutets flanörer: Laura Marholm och Ola Hansson" i: I lärdomens trädgård, 1996

Ebba Witt-Brattström: Dekadensens kön, 2009